Bảo hiểm bảo tâm an


Bạn đang xem: Bảo hiểm bảo tâm an

Bảo Tâm An là thành phầm bảo đảm tai nạn ngoài ý muốn cá thể của Tổng Shop chúng tôi Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, được thiết kế giành cho quý khách hàng Viettel với chi phí chỉ 1.500 đồng/ngày, bảo đảm an toàn quý khách trước khủng hoảng rủi ro tai nạn ngoài ý muốn cùng với nghĩa vụ và quyền lợi lên đến 500 triệu đồng. Ai trong họ cũng rất nhiều mong ước điều tốt đẹp mắt mang đến với phiên bản thân với gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống vốn thăng trầm cùng khó khăn có thể tính trước được đầy đủ “tai cất cánh vạ gió” hoàn toàn có thể xảy đến cùng với bản thân. Dù không muốn đương đầu với nguy hiểm, chúng ta vẫn buộc phải chuẩn bị trước phần lớn điều ko muốn hóng. Với Bảo Tâm An, bạn sẽ được đảm bảo trọn vẹn trước các khủng hoảng rủi ro vì chưng tai nạn và từng trải các tiện ích trước đó chưa từng tất cả.

Xem đưa ra tiết

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

250.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 250.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

500.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 500.000.000 đ


Xem thêm:

Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

25.000.000 đ


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

100.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 100.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)


Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả một lần

200.000.000 đ


Thương tật bộ phận vĩnh viễn theo tỷ lệ thương tật Chi trả một lần

% của 200.000.000 đ


Trợ cấp/tháng đối với thương tật toàn bộ tạm thời (Tối đa 10 tháng)

10.000.000 đ


Ngày hiệulực
*

Gói sảnphẩmGói cơ bảnGói tiêu chuẩnGói nâng caoMở rộng 10Mở rộng 20Mở rộng 30