CALL ON NGHĨA LÀ GÌ

If you"re ever called upon at work lớn give sầu a talk, the very prospect of "getting up there in front of all those people" can be intimidating.

Bạn đang xem: Call on nghĩa là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự hijackingcatastrophe.org.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


*

the belief in freedom & echất lượng between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hijackingcatastrophe.org English hijackingcatastrophe.org University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語