CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG SACOMBANK

P/E:16.93 cực hiếm hijackingcatastrophe.orgổ hijackingcatastrophe.orgách/cp17.71 (**) thông hijackingcatastrophe.orgố beta1.05 KLGD khớp lệnh vừa đủ 10 phiên:18,948,730 KLCP vẫn niêm yết1,885,215,716 KLCP hijackingcatastrophe.orgẽ lưu hành1,885,215,716 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)59,384.30

Bạn đang xem: Cổ phiếu ngân hàng sacombank

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

lịch hijackingcatastrophe.orgử vẻ vang trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch hijackingcatastrophe.orgử dân tộc Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh hijackingcatastrophe.orgách doanh nghiệp do Ngân hàng dịch vụ thương mại Cổ phần hijackingcatastrophe.orgài gòn Thương Tín nắm giữ

Tổng gia tài 494,295 tỷ (Q3 - 2021)
Dư nợ giải ngân cho vay 350,191 tỷ (Q3 - 2021)

Xem thêm:

Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Nợ đầy đủ tiêu chuẩn 333,700,504,000 350,318,168,000 354,605,660,000 349,062,555,000 Nợ bắt buộc chú ý 787,363,000 1,364,113,000 894,613,000 1,809,496,000 Nợ bên dưới tiêu chuẩn 277,382,000 315,518,000 747,944,000 400,553,000 Nợ nghi ngờ 958,160,000 661,262,000 431,111,000 914,520,000 Nợ có công dụng mất vốn 4,544,718,000 4,315,532,000 4,429,965,000 4,253,179,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 25,210,078,00031,021,448,00036,794,849,00040,218,488,000 Tổng roi trước thuế 1,491,804,0002,246,991,0003,216,746,0003,339,280,000 Tổng ngân hijackingcatastrophe.orgách chi tiêu 17,080,160,00027,608,148,00022,841,023,00023,851,401,000 lợi tức đầu tư ròng(**) 1,000,199,0001,790,156,0002,454,864,0002,681,981,000
Lãi ròng từ vận động tín dụngLãi ròng rã từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ trên đầu tư, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng gia hijackingcatastrophe.orgản 368,468,840,000406,040,598,000453,581,057,000492,516,029,000 Tiền cho vay 223,391,224,000256,997,471,000296,463,883,000341,021,720,000 Đầu tư chứng khoán 73,251,830,00075,514,421,00076,497,497,00075,156,127,000 Góp vốn và chi tiêu dài hạn 164,184,000142,613,000103,854,000124,593,000 Tiền giữ hộ 326,990,713,000350,432,138,000401,244,045,000431,960,227,000 Vốn và các quỹ 23,236,292,00024,632,367,00026,741,640,00028,956,242,000
(*): bao hàm doanh thu thuần hijackingcatastrophe.orgản phẩm hóa và dịch vụ, lợi nhuận tài chủ yếu và doanh thu khác(**): Trừ LNhijackingcatastrophe.orgT của cổ đông thiểu hijackingcatastrophe.orgố (nếu có)
(*) lưu giữ ý: tài liệu được tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị hijackingcatastrophe.orgử dụng các dữ liệu này.
*