My Cup Of Tea Là Gì ? Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Look Up To/A Cup Of Tea

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 68 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm và Christopher Cruise prúc trách.

Bạn đang xem: My Cup Of Tea Là Gì ? Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng: Look Up To/A Cup Of Tea


*

*

The two idioms we’re learning today are LOOK UP TO and A CUP OF TEA.

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là LOOK UP TO cùng A CUP OF TEA.

Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood during their teenage; their mothers used to take turns driving them to lớn school and their fathers play soccer together. Later Mike’s family moved away và they didn’t get khổng lồ see each other anymore.

Mike sẽ biết Mark Miller những năm. Họ cùng sống vào một khu phố khi còn vào tuổi thiếu thốn niên. Hai bà bầu của họ hay xuất xắc thay phiên lái xe mang lại con đến lớp và nhì ông cha chơi túc cầu cùng nhau. Về sau mái ấm gia đình Mike dọn đi với chúng ta không còn gập nhau nữa.

MIKE: Mai Lan, I ran inlớn Mark Miller at the post office today. We were both so happy.

Mai Lan, tôi bất ngờ chạm mặt lại Mark Miller tận nhà bưu điện từ bây giờ. Tụi tôi vui vượt.

MAI LAN: I’m happy for you, too. I know you were very cthảm bại long ago.

Tôi cũng mừng đến nhì anh. Tôi biết các anh thân nhau lắm hồi trước.

MIKE: Yes, we spent a lot of time together. You see, when we’re very young, we’re very attached to our parents & siblings, và some friends, too.

Đúng rứa. Tụi tôi chạm mặt nhau các lắm. Cô thấy kia, lúc còn trẻ em, bản thân siêu bịn rịn phụ huynh, anh chị em cùng vài bằng hữu.

MAI LAN: I know the feeling exactly. When I was about 6, 7 years old, I had a very good friend, Liên. Her father transferred khổng lồ another đô thị, & they had to lớn move. I cried for so many days.

Tôi biết chiếc cảm xúc đó lắm. Lúc tôi 6, 7 tuổi, tôi tất cả cô đồng bọn thương hiệu là Liên. Ba cô lại đổi đi làm làm việc tỉnh giấc khác cùng dọn đi. Tôi khóc từng nào ngày.

MIKE: Yeah. I remember I didn’t cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.

À. Tôi hãy nhớ là không khóc tuy nhiên bị ảnh hưởng lắm. Mark là 1 đứa bé bỏng rất tốt.

MAI LAN: So what is he doing now?

Vậy hiện thời anh ta vẫn làm gì ?

MIKE: Mai Lan. I really look up to lớn this guy. He has accomplished much more than I expect.

Mai Lan, tôi tình thực “look up to” anh này. Anh ta thành công rộng tôi nghĩ những.

MAI LAN: You look up khổng lồ him?

Anh “look up lớn him” ?

MIKE: Look L-O-O-K up U-P lớn T-O someone means have sầu a great khuyến mãi of respect for this person. I really look up to lớn Mark. I’ll tell you more about hyên.

Look L-O-O-K up U-Phường. to lớn T-O một tín đồ là phục, kính trọng tín đồ đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi đã nói cô nghe về anh ta.

Xem thêm:

MAI LAN: Oh. First, tell me how he looks these days. Has he changed much?

Ồ. Trước hết, mang lại tôi biết trông anh ấy vậy như thế nào. Có chuyển đổi những không?

MIKE: He’s tall và handsome. He’s the picture of success.

Anh ta cao, rất đẹp trai với ví dụ dáng vẻ điệu fan thành công.

MAI LAN: That’s great! Was he happy lớn see you? I’m sure he also thinks you’re handsome, unlike you in your teens!

Tốt thừa ! Anh ta gồm mừng chạm chán lại anh không? Tôi chắc chắn anh ta cũng nghĩ bây giờ anh đẹp nhất trai, không như hồi tuổi trẻ!

MIKE: Come on, Mai Lan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?

Thôi đi, Mai Lan. Tôi phát âm cô ao ước nói gì rồi. Cô có ý là hồi đó tôi thiếu thẩm mỹ, cần không?

MAI LAN: Ha ha ha, so you got it! Well, you know I was just kidding. The truth is you’re handsome, then & now, but most importantly, you’re a gentleman. Does that please you now?

Ha ha ha. Vậy là anh hiểu rồi. Ồ, anh biết tôi nói nghịch thôi. thuở đầu, từ bây giờ, anh phần đông đẹp trai. Nhưng đặc biệt rộng hết anh là fan thanh lịch. Anh vừa ý chưa?

MIKE: Good-looking, smart, gentlemanly. That’s Mark.

Đẹp trai, hợp lý, lịch lãm. Mark là nạm đó.

MAI LAN: So tell me more why you look up khổng lồ hlặng.

Vậy nói thêm vào cho tôi biết tại vì sao anh phục Mark thay.

MIKE: He’s going lớn graduate from Georgetown University this year. He’s been offered an excellent job. He may take it or go on to his Master’s degree. And…

Anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã có được một Việc làm cho cực tốt. Có thể anh ta thừa nhận lời, hay những học tập lên công tác Thạc sĩ. Và...

MAI LAN: Georgetown University! That’s a very prestigious school, not easy lớn get in. Besides, its tuition is very high.

Georgetown University ! Đó là 1 trong trường khét tiếng lắm, nặng nề được trao vào và khoản học phí không hề nhỏ.

MIKE: Right. And what’s special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.

Đúng. Và điều quan trọng đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó Mark hơi nhút kém, Nói cthị xã trước chỗ đông người không hẳn là "cup of tea" của anh ấy.

MAI LAN: What? Did he drink a lot of tea then?

Sao? Hồi đó anh ta uống tkiểm tra nhiều hả?

MIKE: No, no. “A cup of tea” cup C-U-Phường of tea T-E-A here has nothing to lớn vày with the drink. It’s an idiom meaning something one excels in or enjoys.

Không ko. Một "cup of tea" cup C-U-Phường of tea T-E-A tại chỗ này ko dính líu gì tới trà nhằm uống. Đó là một thành ngữ Tức là đồ vật gi bản thân làm giỏi hoặc thích hợp lắm.

MAI LAN: Can I say, for me baking a cake is easy, it’s my cup of tea?

Vậy tôi nói theo một cách khác có tác dụng bánh ngọt rất dễ so với tôi. Đó là "my cup of tea"?

MIKE: Very good. Yes. Baking is your cup of tea. Now bachồng to lớn Mark. He was shy, he was not comfortable speaking in front of the public. And now…

Hay lắm. Đúng. Làm bánh là "your cup of tea". Bây giờ quay lại cthị trấn Mark. Hồi tthấp nhút ít hèn, không dễ chịu và thoải mái Lúc nên rỉ tai trước công bọn chúng. Mà hiện nay...

MAI LAN: He’s very eloquent now, right?

Bây giờ đồng hồ anh ta linh động lắm, bắt buộc không?

MIKE: Yes. Yes. And he’s thinking about going lớn law school. He’ll have lớn debate, argue in court, that’s not for a shy person.

Đúng, đúng. Anh ta sẽ suy nghĩ sẽ học dụng cụ, cãi phương pháp ở tòa. Đó không phải là việc cho người nhút ít kém.

MAI LAN: Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up to lớn him for his accomplishments, too.

Vậy thì chẳng bao thọ nữa có tác dụng các vụ khiếu nại ngơi nghỉ tòa cũng là việc rất giản đơn đến anh ấy. Tôi phục về hồ hết thành quả này của hình họa.

Hôm nay bọn họ vừa học tập nhị thành ngữ : LOOK UPhường. TO tức là KHÂM PHỤC với A CUP.. OF TEA nghĩa là VIỆC DỄ DÀNG. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.