Nguyên tân dung tham ô

TTXVN ra mắt Lược ghi ý kiến kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ huy tại Phiên họp sản phẩm 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực.
*
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vạc biểu kết luận Phiên họp thứ 21. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đang họp Phiên trang bị 21, kiểm điểm, review kết quả hoạt động năm 2021 với cho ý kiến về Chương trình công tác làm việc năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp.

Bạn đang xem: Nguyên tân dung tham ô

Thông tấn xã việt nam trân trọng trình làng Lược ghi ý kiến kết luận của Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban lãnh đạo tại Phiên họp máy 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Thưa những đồng chí,

Sau một trong những buổi làm câu hỏi tích cực, khẩn trương, Ban chỉ huy đã xong các văn bản Phiên họp theo chương trình đề ra. Họ đã nghe đồng minh Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Nội bao gồm Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trình bày Tờ trình nắm tắt nội dung những tài liệu Phiên họp; đã có 13 đồng chí phát biểu chủ kiến và hầu hết các chủ kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và cơ bản đều tuyệt nhất trí, thống nhất với các nội dung tài liệu; đồng thời gồm bổ sung, tham gia thêm nhiều chủ ý rất trực tiếp thắn, trách nhiệm.

Sau đây, tôi xin dìm mạnh, hiểu rõ thêm một số vấn đề để dứt buổi thao tác làm việc hôm nay.

1. Chú ý lại hoạt động của Ban chỉ huy năm 2021

Như chúng ta đều đang biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh thực trạng dịch bệnh COVID-19 có tương đối nhiều diễn biến hóa phức tạp, tuy thế toàn Đảng, toàn dân với toàn quân đã nỗ lực cố gắng phấn đấu, từng bước một vượt qua nặng nề khăn, duy trì, hồi sinh và cải tiến và phát triển sản xuất ghê doanh, làm tốt công tác hỗ trợ, chăm sóc, bảo đảm an toàn sức khỏe và đời sống nhân dân, bảo vệ an ninh, độc thân tự và an toàn xã hội, ngừng nhiều trách nhiệm quan trọng, duy nhất là đã tổ chức rất thành công xuất sắc Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần lắp thêm XIII, thai cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn nhân sự v.i.p của Đảng, công ty nước; tổ chức triển khai thành công nhiều hội nghị toàn quốc tiệm triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện đặc trưng khác...

Trong toàn cảnh đó, Ban chỉ huy tiếp tục thay đổi mới, duy trì nền nếp, lãnh đạo sâu sát, toàn diện các mặt công tác làm việc và với niềm tin không ngừng, không nghỉ, không do chống dịch mà lại chùng xuống, không xử lý, mà hoàn toàn trái ngược làm càng ngày quyết liệt, bài bản, ngày càng có kết quả hơn, được cán bộ, đảng viên cùng nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ, review cao.

Kết quả này đã được biểu đạt rõ, không thiếu thốn trong báo cáo và Tờ trình phiên họp, rất có thể khái quát tháo lại thành mấy điểm nổi bật sau:

Một là, đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhà trương, giải pháp đột phá, mạnh bạo về công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triệu tập hoàn thiện pháp luật, chế tạo khí thế mới về phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực ngay trong thời hạn đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chúng ta sẽ xây dựng, ban hành được nhiều văn bản rất đặc biệt quan trọng của Đảng, nhà nước về kiến tạo Đảng, thống trị kinh tế-xã hội và phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực, trong các số ấy đã kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các công ty trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


*
Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tóm lại Phiên họp trang bị 21. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ban chỉ đạo đã sẵn sàng và report Bộ chính trị, tw về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của Ban chỉ huy để chỉ huy cả phòng, kháng tham nhũng và tiêu cực; gắn công tác làm việc phòng, chống tham nhũng với phòng, chống xấu đi mà trọng tâm là phòng, kháng sự suy thoái và phá sản về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống để đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn tham nhũng cùng với tinh thần không những ngăn chặn, đẩy lùi ngoài ra phải chủ động tấn công, xử trí nghiêm tham nhũng, tiêu cực, tạo cách chuyển new cho công tác làm việc đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Bộ chủ yếu trị đã ban hành Kế hoạch số 01 về việc liên tiếp thực hiện thông tư số 05 về tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

Cùng với kia tại họp báo hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng đã phát hành Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết tw 4 khóa XII; với ý thức thực hiện đồng điệu nhiệm vụ gây ra Đảng với xây dựng khối hệ thống chính trị đích thực trong sạch, vững vàng mạnh, vào đó có tương đối nhiều nhiệm vụ và phương án quyết liệt hơn.

Chính phủ đã và đang tích cực chuẩn bị, trình Quốc hội trải qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cục luật Tố tụng hình sự năm 2015, phương pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của của vẻ ngoài Đầu tư công, dụng cụ Đầu bốn theo phương thức đối tác công tư, luật pháp Đầu tư, cách thức Nhà ở, luật pháp Đấu thầu, pháp luật Điện lực, lao lý Doanh nghiệp, hiện tượng Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt và lý lẽ Thi hành án dân sự;...

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã phát hành 144 nghị định, 40 quyết định; những bộ, ngành phát hành hơn 700 thông bốn nhằm ví dụ hóa, hướng dẫn triển khai các nguyên tắc của điều khoản trên những lĩnh vực, đóng góp phần phòng dự phòng tiêu cực, tham nhũng.

Để triển khai đồng bộ các trọng trách nêu trên, Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư đã tổ chức nhiều hội nghị trực đường để triển khai trọn vẹn các chủ trương, nghị quyết của Đại hội, của tw với phương pháp làm bắt đầu sáng tạo, hiệu quả, như:

Hai là, Ban chỉ huy đã lãnh đạo thực hiện gồm hiệu quả, toàn diện và đồng hóa hơn, tạo nên được bứt phá mới trong công tác phát hiện, xử trí tham nhũng, tiêu cực, cách xử trí nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, xấu đi lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận thôn hội quan tâm.

- Ban chỉ đạo đánh giá chỉ cao vai trò cùng các hoạt động vui chơi của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã rất tàn khốc kiểm tra dấu hiệu phạm luật của tổ chức triển khai đảng, đảng viên tương quan đến các vụ án, vụ câu hỏi thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; qua soát sổ đã xử lý, ý kiến đề xuất xử lý kỷ phương pháp nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức cùng đã nghỉ hưu, sỹ quan cấp tướng vào lực lượng vũ trang, cán bộ quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp đơn vị nước (trong năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ bao gồm trị, Ban túng thiếu thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ nguyên lý 32 cán cỗ diện trung ương quản lý, trong số ấy 26 cán cỗ diện Trung ương quản lý liên quan liêu đến những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ huy theo dõi, chỉ đạo, tất cả 4 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương; 2 nguyên bộ trưởng, 1 túng thư thức giấc ủy, 5 sản phẩm trưởng, nguyên sản phẩm công nghệ trưởng; 2 nguyên quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố; 3 nguyên phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, thành ủy; 13 sỹ quan đương chức cung cấp tướng vào lực lượng vũ trang).

- Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng ghi dấn và review cao những cơ quan tiền điều tra, truy tố, xét xử đã phối hợp nghiêm ngặt và vào cuộc kịp thời, xử lý đồng bộ các vụ việc, vụ án; đã tạo ra sự thống độc nhất vô nhị cao trong câu hỏi xử lý, không nhằm tồn đọng, kéo dài (như các vụ án xảy ra tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Cục làm chủ Dược-Bộ Y tế; cỗ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam; bộ đội Biên phòng…).

Các phòng ban kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán đã chuyển hơn 330 vụ việc có tín hiệu tội phạm sang trọng cơ quan khảo sát để coi xét, xử trí theo lý lẽ (tăng hơn 3 lần đối với các năm kia đó: Năm 2018 chuyển 101 vụ, năm 2019 đưa 98 vụ, năm 2020 chuyển 102 vụ); trong số ấy nhiều vụ vấn đề chuyển cơ quan khảo sát trước khi hoàn thành quá trình thanh tra.

Xem thêm:


*
Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Phiên họp sản phẩm 21. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

- trong năm, những cơ quan tố tụng toàn nước đã khởi tố, điều tra 3.725 vụ/7.066 bị can (tăng 1.186 vụ/2.652 bị can đối với năm 2020) về tội tham nhũng, chức vụ, gớm tế; vào đó, án tham nhũng, công tác đã khởi tố là 390 vụ/1.011 bị can.

Riêng những vụ án, vụ câu hỏi thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, tự sau Phiên họp máy 19 tới nay đã xong điều tra, truy tố, chỉ dẫn xét xử sơ thẩm 21 vụ án/179 bị cáo, xét xử phúc án 13 vụ án/74 bị cáo; khởi tố bắt đầu 10 vụ án/40 bị can, khởi tố thêm 103 bị can trong 20 vụ án.

Điểm rất nổi bật là, vẫn khởi tố mới nhiều vụ án lớn, mở rộng điều tra, khởi tố thêm các bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức với nghỉ hưu, sỹ quan cấp tướng vào lực lượng thiết bị (Có 10 cán bộ diện Trung ương cai quản - vào nhiệm kỳ XII, tất cả 19 cán cỗ diện Trung ương thống trị bị cách xử lý hình sự).

trong đó, tập trung điều tra, cách xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, y tế, và vừa mới qua nhất là Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tạo hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong những khi thi hành công vụ xảy ra tại doanh nghiệp Việt Á, CDC Hải Dương, những đơn vị, địa phương liên quan. Đây là vụ án quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, tương quan đến nhiều cấp, những ngành, địa phương, dư luận quan trọng đặc biệt quan tâm, cùng yêu mong khẩn trương khảo sát làm rõ để xử trí nghiêm.

Thường trực Ban chỉ huy đã gồm văn phiên bản chỉ đạo cụ thể về vấn đề này - Tôi đề nghị các cơ quan công dụng cần khẩn trương điều tra, giải pháp xử lý nghiêm vi phạm); các vụ án buôn lậu, đánh bạc, tham nhũng xảy ra tại Đồng Nai, An Giang, công an biển, quân nhân Biên phòng một số tỉnh; các vụ án vi phạm luật quy định làm chủ đất đai, quản ngại lý, sử dụng gia tài nhà nước xảy ra tại Bình Dương, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, đã chấm dứt xét xử các vụ án trọng yếu theo chiến lược của Ban lãnh đạo vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh xảy ra tại dự án công trình Ethanol Phú Thọ; vụ án xảy ra tại sắt đá Thái Nguyên; vụ án Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tín xảy ra tại Tổng doanh nghiệp Sabeco; vụ án Nguyễn Đức tầm thường và đồng phạm; 2 vụ án xảy ra tại dự án công trình cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; vụ án tất Thành Cang cùng đồng phạm; vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp tp sài thành (SAGRI)...

Ba là, công tác thu hồi gia sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong số vụ án liên tục có chuyển đổi tích cực:

Đã thu giữ, trợ thì giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, chống chặn giao dịch tài sản trên 15.000 tỷ đồng và nhiều gia sản có cực hiếm lớn. Riêng những vụ án nằm trong diện Ban chỉ huy theo dõi, lãnh đạo từ năm 2013 đến nay, đã tịch thu được hơn 31 nghìn tỷ đồng (đạt 33,33%); trong đó, năm 2021 nhận được trên 9.000 tỷ đồng. Tốt nhất là, đã tịch thu được được số chi phí 2,652 triệu USD cùng 126.749 đô la Singapore của Phan Sào phái mạnh ở nước ngoài (vượt xa số tiền thu được trong thời điểm 2020 là ngay sát 1.900 tỷ đồng trong quy trình tiến độ thi hành án).

Bốn là, công tác phòng ngừa, tranh đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong số cơ quan lại nội thiết yếu được đẩy mạnh.

Các cơ quan tác dụng trong Công an, Quân đội đã chủ động phát hiện tại sai phạm, giải pháp xử lý kỷ lao lý 98 cán bộ, chiến sỹ do tham nhũng, tiêu cực hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân về tối cao khởi tố, điều tra 26 vụ án/32 bị can về tội tham nhũng, xấu đi trong chuyển động tư pháp.

Ngành Thanh tra, kiểm toán cũng có nhiều cán bộ, đảng viên bị xử trí kỷ luật, xử trí hình sự vày tham nhũng, tiêu cực, suy thoái và phá sản về đạo đức, lối sinh sống (2 Chánh thanh tra cấp cho tỉnh bị kỷ lý lẽ (Hà Nội, Lào Cai); 1 cán cỗ Thanh tra cơ quan chính phủ bị giải pháp xử lý hình sự; 4 bị cáo nguyên cán bộ thanh tra cỗ Xây dựng bị tand tuyên phân phát tù; truy thuế kiểm toán nhà nước xử trí kỷ phép tắc 8 đảng viên…).

Đặc biệt là, từ chỉ huy của thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã kiểm tra, chú ý lại câu hỏi giảm thời hạn chấp hành án vạc tù mang đến Phan Sào Nam, đến hiện nay đã xử lý trách nhiệm so với 10 tổ chức đảng, 24 cá nhân; đã điều động tra, cách xử lý nghiêm hành động "chạy án" của một số trong những cán cỗ trong lực lượng phòng tham nhũng (khởi tố 2 cán cỗ C03 cỗ Công an); đã chỉ đạo kiên quyết, điều tra, xử lý nghiêm việc để Phan Văn Anh Vũ vứt trốn ra quốc tế (Nguyễn Duy Linh bị tuyên 14 năm tù hãm về tội nhận ân hận lộ).

Đây là công dụng rất quan tiền trọng, biểu thị rõ ý kiến của chúng ta, xử trí nghiêm chứng trạng tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan công dụng chống tham nhũng, tiêu cực, những cơ quan bảo đảm pháp phương pháp như tôi đã các lần nói "phải kháng tham nhũng tức thì trong chính những lực lượng chống tham nhũng."

Năm là, công tác làm việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở những địa phương có rất nhiều chuyển biến đổi tích cực, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh."

Đến nay, 100% những địa phương đã có khởi tố, xử lý các vụ án tham nhũng; các địa phương đã chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những vụ án tham nhũng, kinh tế tài chính rất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận thôn hội niềm nở như Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hà Nội, đánh La…

Trong năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triệu tập kiểm tra, cách xử trí nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên khi có tín hiệu vi phạm; đã thi hành kỷ luật so với 223 tổ chức triển khai đảng cùng 20.257 đảng viên (tăng 36 tổ chức đảng, 2.188 đảng viên so với năm 2020), trong những số ấy có 618 đảng viên bị kỷ cách thức do tham nhũng, nỗ lực ý có tác dụng trái (tăng 132 đảng viên đối với năm 2020).

Ngành Thanh tra, Kiểm toán tăng tốc thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có khá nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng; qua thanh tra, truy thuế kiểm toán đã đề xuất thu hồi, cách xử lý tài bao gồm 81.290 tỷ đồng và 811 ha đất; đề nghị xử lý hành thiết yếu 2.286 bầy và 6.132 cá nhân (tăng 175 bè cánh so cùng với năm 2020).

Bên cạnh những hiệu quả nổi bật nêu trên, tráng lệ và trang nghiêm kiểm điểm và nhìn nhận và đánh giá công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, xấu đi của họ vẫn còn những tồn tại, khó khăn, thử thách rất lớn, kia là:

(1) tuy nhiên các hành động tham nhũng, xấu đi vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn mở ra nhiều vụ tham nhũng, xấu đi rất lớn, tinh vi hơn, vi bất hợp pháp luật, rất lớn hơn (như report các bè bạn đã nêu vô cùng đầy đủ). Điều đó mang lại thấy, công tác làm việc quản lý, giáo dục và đào tạo cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt; cơ chế, chính sách của họ còn lỏng lẻo, tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực...

(2) những hành vi tham nhũng hiện giờ ngày càng rắc rối hơn, không chỉ là ở trong một số trong những người, vào một cỗ phận nhỏ tuổi mà đã xuất hiện thêm sự liên kết, liên thông ở các cấp, các ngành, những địa phương. Chỉ việc một vụ tham nhũng đã hoàn toàn có thể làm thoái hóa cả một hệ thống với con số lớn cán bộ, thậm chí có thể làm cho những ngành, những địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng.

(3) tuy vậy đã bao gồm nhiều nỗ lực nhưng việc ngăn ngừa và đẩy lùi tham nhũng trong những cơ quan lại phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực vẫn luôn là vấn đề nhức nhối, tạo dư luận xấu khi mà vẫn có một vài cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, ngành bốn pháp... (kể cả cán bộ cấp cao) bị xử lý. Cũng chính vì vậy mà lại Bộ chính trị đang giao cho Ban Nội chính tw chủ trì xây dựng chuyên đề "Quy định về thống kê giám sát quyền lực trong các cơ quan nội chính."

(4) Về tiến độ, quality xử lý một số vụ án, vụ việc, việc giám định, định vị tài sản, thu hồi gia tài tham nhũng, xấu đi theo ý kiến chỉ huy của Ban lãnh đạo vẫn còn lờ lững tiến độ; tác dụng chưa cao...

Những tồn tại, thử thách trên đây rất cần phải Ban chỉ huy xem xét một cách thấu đáo, để từ kia có trách nhiệm đóng góp khuyến nghị các giải pháp hiệu trái vào việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự chỉ đạo của Đảng, nhà nước.

2. Về trách nhiệm trọng tâm công tác năm 2022

Năm 2022 có ý nghĩa sâu sắc rất quan lại trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nước nhà ta liên tục đứng trước phần lớn thời cơ, tiện lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen; dịch COVID-19 còn tình tiết phức tạp và hoàn toàn có thể còn kéo dài; thực trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, có mặt còn phức tạp, tinh tướng hơn.