Nhạc Ngày Xuân Vui Cưới

×Close nhiều người đang xem trang giờ Việt ko dấu! Click vào link sau để xem trang tiếng Việt bao gồm dấu: ngày xuân Vui Cưới

Bạn đang xem: Nhạc ngày xuân vui cưới

O vui qua xa la vui,Nha trai ben gai ai nay cung that tuoi.Ngay xuan hoa la khoe mau tuoi,Muon sac huy hoang khổng lồ tham cho ngay vui.Mung rã hon toi chuc chu re moi,Toi chuc teo dau hien nen moi duyen trau cau.Co dau duyen dang xinh that la xinh,Ben chu re hien xung lua lai vua doi.Quan vien nhị ho chuc mung,Cho doi vo chong thuong men nhau dẻo lau.O vui qua xa bố con oi,Nha trai thi hang nhị ben gai kem gi dau.Ngay xuan ta hat cau ben lau,Ta hat khuc sum vay mang lại ngat tức thì troi may.Ba Hai bố dang noi voi nỗ lực Tam,Tui tinh nam giới nay tui cuoi luon mang lại thang Sau, Anh tinh mang lại roi tui voi anh di lam sui luon.Ong sui cung dang noi voi ba sui,Dau voi re hien xung lua thiet la vua doi nghen.Ngay nay sum hop doi dang,Oi thoi ho hang ta vui qua xa la vui.ÐK : Tram nam giới duyen tinh vung ben,Thuong nhau thuong tron doi tầm thường suc xay tức thì mai.Tuong lai bình thường mot huong doi,Cho nhau niem vui niem tin yeu lịch sự ngoi.Cho nhau duyen man huong nong,Cho nhau nu hong bé trinh nguyen phoi phoi.Sang nam mang lại doi mot tin mung,Con cung dau long la mot be trai that ngoan vị nghe hongO vui qua xa la vui...
bài hát vào album
Nghe nhac Nghe tat ca 11 bai.
Kim Tu Long

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Trại Giam Thủ Đức Z30D - Trai Giam Thu Duc Z30D, Ham Tan, Binh Thuan


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.