SINH VẬT BIỂN TIẾNG ANH

học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh về cá và sinh vật biển cả

*
*

Học từ vựng giờ Anh với đa số chủ đề new thú vị sẽ giúp người học tập tiếng Anh học nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các cách học giờ Anh khác. Để giúp các bạn học giờ Anh nhanh hơn và gồm có nhóm học từ vựng mới chúng tôi gửi tới các bạn nhóm trường đoản cú vựng tiếng Anh về cá và sinh vật dụng biển.

Những team từ vựng giờ Anh này đã giúp các bạn học tiếng Anh nhanh hơn và công dụng hơn. Xung quanh ra, các bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng nhóm từ vựng này vào tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày để học tập tiếng Anh kết quả hơn.

Học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về cá và sinh thứ biển

-Cod /kɒd/: cá tuyết

-Dolphin /’dɔlfin/: cá heo

-Whale /weil/: cá voi

-Sperm whale /’spɜ:m weil/: cá bên táng

-Haddock: /’hædək/ cá êfin (thuộc bọn họ cá tuyết)

-Herring /’heriη/: cá trích

-Jellyfish /’dʒeli¸fiʃ/: sứa

-Mackerel /’mækrəl/: cá thu

-Octopus /’ɔktəpəs/: bạch tuộc

-Squid /skwid/: bé mực

-Plaice /pleis/: thờn bơn sao

-Salmon /’sæmən/: cá hồi

-Sea lion /si: ‘laiən/: sư tử biển

-Seal /si:l/: hải cẩu

-Shark /ʃa:k/: cá mập

-Stingray /stiɳ rei/: cá đuối gai

-Ray /rei/:cá đuối hay (nói chung)

-Tuna /’tju:nə/: cá ngừ

-Walrus /’wɔ:lrəs/: hải tượng (con moóc)

-Sea horse /’si:hɔ:s/: cá ngựa

-Crab /kræb/: cua

-Lobster /’lɔbstə/: tôm hùm

-Mussel /mʌsl/: bé trai

-Oyster /’ɔistə/: nhỏ hàu

-Prawn /prɔ:n/: tôm càng

-Sea urchin /’si:¸ə:tʃin/: nhím biển

-Starfish /’sta:¸fiʃ/: sao biển

-Holothurian /,hɔlə’θjuəriən/ : hải sâm

-Sea serpent /si:’sə:pənt/: rắn biển

-Coral /’kɔrəl/: san hô

-Turtle /tə:tl/: rùa biển

-Pomfret /pom frit/: cá chim

Từ vựng tiếng Anh về nhóm động vật biển tất cả vỏ cứng

-crab: cua

-crayfish: tôm rồng/tôm hùm đất

-lobster: tôm hùm

-mussel: trai

-oyster: hàu

-prawn: tôm càng

-sea urchin: nhím biển

-shrimp: tôm nói chung

-starfish: sao biển

Từ vựng tiếng Anh về các phần tử của cá

-fin: vây

-gills: mang

-scales: vảy

-aquarium: thủy cung

-fish tank: bể cá

-to swim: bơi

-pincers: càng cua

Một số hình hình ảnh từ vựng giờ đồng hồ Anh về cá và động vật biển

Học tự vựng giờ đồng hồ Anh kết hợp hình ảnh sẽ khiến cho bạn tăng khả năng ghi nhớ cùng học giờ Anh công dụng hơn. Hãy thử những học này nhé!

Đối với nhóm từ vựng này các bạn hãy chú ý thêm đông đảo nội dung học kết hợp để học tập tiếng Anh được dễ dàng hơn và đem về hiệu quả cao nhất nhé!