TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

UBND tỉnh Long An vừa có ra quyết định phê chú ý điều chỉnh, bổ sung cập nhật kế hoạch tuyển chọn sinh vào lớp 10 Trường thpt Chuyên Long An năm học 2021-2022. Theo đó, tuyển chọn sinh vào lớp 10 Trường thpt Chuyên Long An được thực hiện bằng cách tiến hành xét tuyển.

Bạn đang xem: Trường thpt chuyên long an


*

Chỉ tiêu tuyển sinh tạo thêm 5 chỉ tiêu/lớp chuyên so với planer trước đó. Cầm thể, tuyển sinh 9 lớp với 300 chỉ tiêu. Vào đó, chuyên Toán 2 lớp với 70 chỉ tiêu; chăm Vật lý 1 lớp với 35 chỉ tiêu; siêng Hóa học tập 1 lớp với 35 chỉ tiêu; chuyên Sinh học 1 lớp với 35 chỉ tiêu; chăm Tiếng Anh 2 lớp với 60 chỉ tiêu; chăm Ngữ văn 1 lớp cùng với 35 chỉ tiêu; không chuyên 1 lớp với 30 chỉ tiêu.

Xét tuyển chọn sinh dựa vào tác dụng xếp nhiều loại học lực cùng hạnh kiểm của 4 năm học ở cấp thcs để tính điểm học tập tập cùng rèn luyện. Theo đó, học lực giỏi 5 điểm; học tập lực khá 4 điểm; hạnh kiểm giỏi 5 điểm; hạnh kiểm tương đối 4 điểm.

Điểm học tập tập với rèn luyện từng lớp = điểm học tập lực + điểm hạnh kiểm

Cách tính tổng điểm 4 năm học tập như sau:

Tổng điểm 4 năm học tập = Điểm học tập tập cùng rèn luyện lớp 6 + điểm học tập tập và rèn luyện lớp 7 + điểm học tập cùng rèn luyện lớp 8 + điểm học tập cùng rèn luyện lớp 9.

Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 chuyên được xem như sau:

Gọi V9 là vấn đề trung bình môn Ngữ văn cả năm học tập lớp 9

Gọi T9 là vấn đề trung bình môn Toán cả năm học lớp 9

Gọi A9 là vấn đề trung bình môn tiếng Anh cả năm học tập lớp 9

Gọi C9 là điểm trung bình môn đăng ký tuyển sinh là môn chăm cả năm học tập lớp 9 tương xứng với lớp chăm đã đk (C9 hoàn toàn có thể là 1 trong những 6 môn: Toán, đồ lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn)

Gọi C8 là vấn đề trung bình môn đăng ký tuyển sinh là môn siêng cả năm học tập lớp 8 tương ứng với lớp chuyên đã đăng ký (C8 rất có thể là một trong các 6 môn như trên)

Gọi TBCN9 là vấn đề trung bình cả năm học lớp 9

Gọi TBCN8 là vấn đề trung bình cả năm học tập lớp 8

Gọi TBCN7 là điểm trung bình cả năm học tập lớp 7

Cách tính điểm xét tuyển chọn sinh lớp chăm như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 năm học + V9 + T9 + A9 + C9x3

Khi xét tuyển, nếu những thí sinh gồm điểm xét tuyển bởi nhau, dẫn đến vượt quá tiêu chuẩn thì xét tiêu chuẩn phụ đầu tiên là sỹ tử nào bao gồm C9 lớn hơn nữa thì sẽ được xét trước.

Xem thêm:

Khi xét tiêu chuẩn phụ trước tiên vẫn còn các thí sinh gồm điểm C9 bằng nhau, dẫn cho vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ máy hai là sỹ tử nào tất cả tổng điểm V9 + T9 + A9 lớn hơn thế thì được xét trước.

Khi xét tiêu chuẩn phụ đồ vật hai vẫn còn nhiều thí sinh gồm tổng điểm V9 + T9 + A9 bằng nhau, dẫn cho vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ bố là sỹ tử nào bao gồm C8 to hơn sẽ được xét trước.

Đối với lớp 10 hệ không chuyên chỉ xét học viên có đk lớp không siêng và ko trúng tuyển vào lớp chuyên. Cách tính điểm xét tuyển lớp không siêng như sau:

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 4 năm học tập + V9 + T9 + A9

Khi xét tuyển, nếu những thí sinh gồm điểm xét tuyển bằng nhau, dẫn cho vượt quá tiêu chí thì xét tiêu chí phụ thứ nhất là sỹ tử nào tất cả điểm TBCN9 lớn hơn nữa thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chí phụ thứ nhất vẫn còn các thí sinh gồm điểm TBCN9 bằng nhau, dẫn mang lại vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai là sỹ tử nào có điểm TBCN8 lớn hơn nữa thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chuẩn phụ trang bị hai vẫn còn đó nhiều thí sinh tất cả điểm TBCN8 bởi nhau, dẫn mang đến vượt qúa tiêu chí thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ bố là thí sinh nào có điểm TBCN7 lớn hơn thế thì sẽ được xét trước.